• Odstąpienie od umowy

11. Odstąpienie od umowy.

11.1 Klient ma prawo na odstąpienie od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2 Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać wszystkie metki i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Zwrot kwoty za towar będzie dokonany po sprawdzeniu stanu zwróconego towaru. 

11.3 Prawo do odstąpienia umowy wygasa po upływie 30 dni począwszy od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia nie licząc przewoźnika, weszła w posiadanie rzeczy zamówionej w sklepie Sportgryf. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpienie od umowy w jeden z możliwych opisanych poniżej sposobów:

- poprzez wysłanie e -mail na adres kontakt@sportgryf.com

- poprzez wysłanie pocztą na adres 74-100 Gryfino, ul. Energetyków 14J

- poprzez wydrukowanie formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „odstąpienie od umowy” wypełnienie i dostarczenie go do placówki sklepu pod adresem 74-100 Gryfino, ul. Energetyków 14J przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

UWAGA! Po otrzymaniu odstąpienia od umowy, sklep poinformuje Klienta o tym fakcie niezwłocznie. Każda z form opisanych powyżej dostarczenia czy poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy jest skuteczna.

11.4 By zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien dostarczyć informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy do sklepu internetowego przed upływem terminu o którym mowa w punkcie 11.2

11.5 W przypadku odstąpienia od umowy Sportgryf zwraca wszelkie otrzymane od Klienta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez sklep Sportgryf., niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sportgryf został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

11.6 Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie w jakiej została dokonana transakcja pierwotna podczas zamówienia przez klienta Towaru. Chyba że Klient zgodzi się na wykonanie innej formy zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

11.7 Zwracany towar należy odesłać na adres sklepu stacjonarnego tj. 74-100 Gryfino ul. Energetykow 14 J niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od czasu gdy Klient poinformował Sportgryf o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient może dostarczyć rzeczy bez ponoszenia kosztów do naszego stacjonarnego salonu sportowego.

11.8 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.